Privaatsuspoliis



1. Privaatsusleping

1.1 Antud privaatsuspoliis (“Privaatsuspoliis”) reguleerib KingsWin Online OÜ, registrikoodiga 11535738, (“KingsWin Online” või “meie”, “meile”, “meid”) poolt loodud ja käigus hoitaval platvormil isiklike andmete töötlemist. Platvorm on saadaval KingsWini veebilehel https://www.kingswin.com/ (“Veebileht”). Privaatsupoliitika on osa Kingswin.com Reeglitest ja tingimustest, mis on leitavad KingsWini veebilehel).

1.2 Kui sa ei nõustu Privaatsuspoliitikaga, palume veebilehte mitte kasutada.

1.3 Enne Kingswini teenuste kasutamist palun lugege hoolikalt järgnevaid reegleid. Teenust kasutades nõustute Privaatsuspoliitika tingimuste ja üldiste Kingswini Reeglite ja tingimustega.

1.4 KingsWin Online (“meie”, “meid”, “meile”) austab Teie privaatsust ja on pühendunud selle kaitsmisele. Järgnevad Privaatsuspoliitika printsiibid kirjeldavad täpselt, kuidas KingsWin Online mängija poolt avaldatud informatsiooni ja andmeid kasutab (“sina”, “sind”, “sinu”). Võtame omale kohustuse mistahes meile edastud või muul moel saadetud informatsiooni (meie veebilehe kaudu, mängija registreerumisvormi kaudu või muul moel) töödelda siin välja toodud privaatsuslepingu kohaselt.

2. Kontrollija

2.1 Andmete kontrollija on KingsWin Online OÜ (registrikoodiga: 11535738).

2.2 KingsWin Online OÜ saad ühendust võtta meili teel hello@kingswin.com meiliaadressil või saates tavapostiga kirja aadressile Tartu mnt 50-10 10115 Tallinn Eesti.

2.3 Informatsiooni kasutamise eesmärk: Me võime kasutada Teie isiklikku informatsiooni ja andmeid järgnevatel eesmärkidel:

1. Konto loomiseks ja selle haldamiseks
2. Sisse-ja väljamaksete ning panuste töötlemiseks
3. Teie infopäringutele vastamiseks
4. Meie seadusjärgsete kohustuste täitmiseks
5. Kampaaniapakkumiste tegemiseks
6. Mänguteenuse pakkumiseks
7. Klienditeeninduse pakkumiseks
8. Toodete ja teenuste reklaamiks
9. Sinu teavitamiseks tarkvara ja/või teenuse uuendustest

3. Informatsiooni kogumine

3.1 KingsWin Online kogub infot sinu ja sinu tehtud toimingute kohta Kingswini keskkonnas. Isiklik informatsioon on mistahes sinu kohta käiv informatsioon ning see võib olla sinu nimi, aadress, sünnikuupäev, maksevahendi andmed ja mistahes mu info, mida sa soovid avaldada.

3.2 KingsWin Online kogub järgmist infot sinu kohta: sinu e-maili aadress, täisnimi, aadress (maja, korter, linn, riik, postikood), telefoninumber, IP-aadress, informatsiooni logi konto kinnitamise kohta, konto loomise aeg, konto kustutamise aeg, lingitud aadressid, salasõna vasted, 2FA sala võti, maksemeetodiga seotud aadressid, maksete ajalugu.

3.3 Täisnime, aadressi (maja, korter, linn, riik, postikood) ja IP-aadressi kasutatakse maksete verifitseerimise eesmärgil. IP-aadressi ja telefoninumbri põhjal määratakse mängija asukoht, mis on vajalik järgnevate aruandlusreeglite täitmiseks.

3.4 KingsWin Online kogub teatavat taustinformatsiooni, näiteks teenuse pakkumisele suunatud rünnaku puhul serveri logide infot Teie veebilehitseja kohta. Sellel põjusel, ka IP-aadress salvestatakse.

3.5 Ülejäänud andmed (e-maili aadress, konto kinnitamise kohta peetav logi informatsioon, konto loomise kuupäev, konto kustutamise kuupäev, ühiskasutuses olevad lingitud aadressid, salasõna vasted, 2FA privaatvõti, maksemeetodi aadressid, maksete ajalugu) on teenuse käigushoidmiseks kohustuslikud.

3.6 Kui mistahes ülalnimetatud info puudub ei saa sa teenust kasutada.

3.7 KingsWin Online võtab arvesse, kas oled andnud loa endale otseste reklaami eesmärgil saadetavate emailide saatmiseks.

4. Informatsiooni kasutamine

4.1 Kingswin Online kaitseb sinu isiklikku informatsiooni lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest ja andmekaitseseadusest. Kõiki andmeid kasutatakse ainult standardiseeritud krüptimise tööriistadega vältimaks mistahes kõrvaliste isikute andmetele ligipääsu.

  • 4.1.1 Me võime jagada isiklikku informatsiooni meie partnerettevõtetele ning meie usaldusväärsetele äripartneritele (sealhulgas makseid vahendavatele institutsioonidele) ning infot kasutatakse vaid meie kaubamärgiga seoses ning seoses teenuse osutamisega.
  • 4.1.2 Meie keskkonnas konto avamisel võime me kasutada kolmandate osaoolte teenuseid, sealhulgas krediidiraporteid väljastavate üksuste teenuseid saamaks infot kliendi identiteedi, vanuse ja rahalise seisu kohta vältimaks rahapesu.
  • 4.1.3 Samuti teeme me päringuid identiteedi tuvastamiseks ning võime avaldada infot kliendi konto kasutuse kohta mistahes ajahetkel vastavatele ametiüksustele (sealhulgas Eesti Maksu-ja Tolliamet), turvalisuse organisatsioonid ja mistahes muud kolmandad osapooled, mis tegelevad pettuse ja rahapesu tõkestamisega.
  • 4.1.4 KingsWing Online ei avalda kliendi kohta käivat infot kolmandatele osapooltele ilma kliendi nõusolekuta, välja arvatud järelvalveüksustele, raamatupidajatele ja juhtudel kui seadusest lähtudes on kliendi kohta esitatud süüdistus.


4.2 Klient nõustub, et KingsWing Online võib kasutada kolmandandaid osapooli isikliku informatsiooni töötlemiseks eesmärgiga võimaldada meie Veebilehte ja teenuseid.

4.3 Kingswin Online ei müü praegu ega ka tulevikus kliendi isiklikku informatsiooni mitte kellelegi.

5. Päringud lisainformatsiooni saamiseks

5.1 Kingswin Online võib aeg-ajalt kliendiga otse ühendust võtta saamaks kliendi kohta vajalikku lisainformatsiooni.

6. Andmete talletamie

6.1 KingsWing Online säilitab kliendi isiklikku informatsiooni ainult seadusega ette nähtud eesmärkidel ja ulatuses. KingsWing Online säilitab asukohaga seotud informatsiooni(sealhulgas aadress ja IP-aadress) seadusega ettenähtud ajaperioodi jooksul.

6.2 Taustinformatsiooni nagu IP-aadressid ja veebilehitseja kohta talletatud informatsioon kustutatakse 90 päeva möödudes alates info salvestamisest.

6.3 Ülejäänud andmed saab klient soovi korral ise kustutada.

7. Küpsiste ja IP-aadressite kasutamine

7.1 Me kasutame küpsiseid, et koguda veebiserverist informatsiooni eelnimetatud tingimustel kliendipoolse veebilehe kasutamise kohta. Meie partnerid ja reklaami pakkujad võivad samuti küpsiseid kasutada, mille üle meil kontroll puudub.

7.2 Me võime koguda informatsiooni seadmete kohta, mida kasutate veebilehe kasutamiseks. Vastava info hulka võib kuuluda sinu IP-aadress ja sinu domeeni nimi, sinu seade operatsioonisüsteemi andmed, veebilehitseja, veebileht, mida külastasid enne meie lehe külastamist jne.

8. Boonuspakkumised

8.1 Kingswin Online saadab aeg-ajal klientidele kampaaniapakkumisi ja informatsiooni, mis on seotud otseselt Kingswin Online'i poolt pakutavate teenustega. Klient saab nimetatud pakkumistest loobuda teavitades Kingswin Online'i elektroonilisel teel või meile kirjutades.

9. Andmete liikumine internetis

Internet on globaalne keskkond ning andmete kogumine ja selle töötlemine Internetis hõlmab endas andmete liikumist rahvusvahelisi kanaleid mööda. Mõned andmete töötlemise vahendajad võivad asuda ka Euroopa majanduspiirkonnast väljaspool. Kliendi andmeid saadetakse ainult läbi riikide, mis tagavad adekvaatse seadusliku andmete kaitse taseme. Sellest lähtuvalt, kui klient kasutab meie veebilehte ja on meiega elektroonilises suhtluses, nõustub klient, et kasutame tema andmeid eelnimetatud viisil.

10. Informatsiooni avaldamine

10.1 Jätame endale õiguse jagada sinu kohta käivat ning meie omanduses olevat isiklikku informatsiooni ja panustamise ajalugu seadusandjaga, hasartmängu järelvalvet teostavate organisatsioonidega ja muude võimuorganitega, sealhulgas politseiga juhul kui avastame pettuse või tekib kahtlus rahapesu või muu ebaausa mängimiskeskkona kasutamise suhtes vastamaks Eesti vastavate organite poolt kehtestatud regulatsioonidele.

10.2 Tagamaks järjepidevus Kingswin Online mängukeskkonnale seatud seaduslike ja regulatoorsete nõuete täitmises ning mängukeskonna sisese riskide hajutamise huvides, talletame me kliendi informatsiooni ka teatud ajani peale kliendi konto sulgemist(tavaliselt mitte kauem kui seitse aastat). Informatsiooni talletamine leiab aset kooskõlas siin kirjeldatud privaatsuslepinguga.

11. Laste kaitsmine hasartmängude eest

11.1 Kingswin Online'i jaoks on laste ja noorte turvalisuse tagamine väga oluline. Kingswin Online ei lase alla 21-aastasel isikul kontot avada. Kui peale registreerimist tuleb välja, et klient on registreerinud ebaõige sünnikuupäeva ja on noorem kui 21-aastat, sulgeme me tema konto koheselt ja kustutame kõik tema kohta käiva isikliku informatsiooni.

11.2. On olemas palju tipptasemel lahendusi, mis aitavad vanematel jälgida nende laste tegevust internetis ja piirata ligipääsu ebasobivatele lehekülgedele. Net Nanny tarkvara www.netnanny.com kaitseb lapsi Interetis ebasobiva sisu eest. CyberSitter tarkvara www.cybersitter.com laseb vanematel lisada ebasoovitud veebiaadressid blokeeritavate veebilehtede hulka.

12. Sinu õigused GDPR alusel

1. Õigus ligipääsetavusele
GDPR annab kliendile õiguse omada ligipääsu informatsioonile, mis meil kliendi kohta on. Kui klient soovib vastavat infot saada, tuleb tal saata vastav päring hello@kingswin.com meiliaadressile. Mistahes informatsiooni päringu puhul oleme kohustatud ka kliendi isiku eelnevalt tuvastama. Kui oleme kindlaks teinud, et päringu tegija on konto omanik, saadame me kliendile tema kohta käivatest andmetest dokumendi koopia. Kui kliendi nõue informatsiooni kohta on väga mahukas või ilmselgelt põhjendamatu, võime küsida selle eest tasu või nõude täitmisest keelduda.

2. Õigus andmete muutmisele
Kliendil on õigus mistahes ajal oma andmeid muuta, kui see on puudulik või ebaõige. Andmete muutmiseks tuleb kliendil meiega ühendust võtta. Selleks tuleks saata meile e-kiri hello@kingswin.com meiliaadressile.

3. Õigus andmete kustutamisele
Kliendil on õigus taotleda oma isiklike andmete kustutamist saates vastava sooviavalduse hello@kingswin.com meiliaadressile. Kui kliendi isiklikku informatsiooni kasutatakse seaduses sätestatud eesmärkide täitmiseks (näiteks tagamaks, et oma kontole enesekeelamise rakendanud mängija ei saaks ettenähtud perioodi jooksul mänge mängida), võib Kingswin Online olla kohustatud andmeid säilitama.

4. Õigus andmete kasutamise keelamiseks
Teatud juhtudel on kliendil õigus nõuda meilt oma isiklike andmete kasutamise piiramist.

5. Õigus nõusoleku tühistamiseks
Teatud juhtudel on kliendil õigus oma isiklike andmete kasutamiseks antud nõusolekust taganeda saates meile sellekohase teate hello@kingswin.com meiliaadressile.

6. Õigus isiklike andmete teisaldatavusele
Alates 25. maist 2018. aastast on kliendil õigus tema poolt meile avaldatud isiklikke andmeid välja nõuda ja kasutada neid muude teenuste kasutamiseks. Kui Kingswin Online kavatseb kliendi isiklikke andmeid kasutada muuks otstarbeks kui algselt ette nähtud, informeerib Kingswin Online eelnevalt klienti sellest.

7. Õigus nõuda andmete töötlemise peatamist
Mistahes ajahetkel on kliendil õigus nõuda, et tema isiklike andmete töötlemine peatatakse.

8. Õigused seoses automatiseeritusega
Klient on kaitstud automatiseeritud otsuste tegemise eest.

9. Õigus esitada kaebus andmekaitse järelvalveüksusele
Kliendil on õigus esitada oma õiguste kaitseks kaebus järelvalvet teostavale organistasioonile vastavalt eelkirjeldatule. Kaebuse esitamise kohta leiab klient täpse info Eesti Andmekaitse Inspektsiooni(AKI) veebilehelt http://www.aki.ee/et või Euroopa Andmekaitse järelvalvet teostava organisatsiooni kodulehelt https://edps.europa.eu/

13. Andmete säilitamise asukoht ja edastamine teistele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele

13.1 Andmete töötlemine ja säilitamine leiab aset Euroopa Liidu pinnal veebilehe taustasüsteemi pakkuja serverites.

13.2 KingsWin Online ei edasta andmeid kolmandatele osapooltele

14. Õigus muuta privaatsuspoliisi

14.1 Kingswin Online jätab omale õiguse antud privaatsuspoliisi igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad koheselt peale nende avaldamist Kingswin.com veebilehel.

14.2 KingsWin Online soovitab kliendil aeg-ajal üle vaadata meie privaatsuspoliis, et olla kursis võimalike muutustega.

14.3 Kui klient ei nõustu privaatsuspoliisi muudatustega, tuleb tal veebilehe ja teenuste kasutamine peatada.

15. Kehtiv seadusandlus, jurisdiktsioon ja kaebuste esitamine

15.1 Siin väljatoodud privaatsuspoliis ja sellest tulenevad nõuded alluvad Eesti Vabariigi õigusaktidele.

15.2 Mistahes isiklike andmete kaitsega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui osapooled ei suuda jõuda omavahelisele kokkuleppele, on kliendil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, Eesti, või kaevata kohtule.

15.3 Juhul, kui vaidlus nõuab juriidilist sekkumist, lahendatakse see Eesti Vabariigi seadustest lähtudes Harju Maakohtus.

15.4 Eelnimetatu ei võta kliendilt ära õigusi seaduse ees.

16. Kontakt

16.1 Kui kliendil on kommentaare, küsimusi või muid päringuid seoses antud privaatsuspoliisis väljatooduga, ja/või mistahes kliendi andmed muutuvad, palume ühendust võtta hello@kingswin.com meiliaadressi kaudu või kasutades Kingswin.com veebilehe kontaktivormi.

Uuendatud: 29.05.2018

Mängukogemuse parendamiseks kasutame küpsiseid. Veebilehte kasutades nõustud meie Küpsiste tingimustega Küpsiste tingimustega